Privatumo politika

 • Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją, kaip MB „Aukštaitijos šaudymo centras“, juridinio asmens kodas 304762606, registruotos buveinės adresas Birutės g. 3a, 39116 Pasvalys, Lietuva (toliau – Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis ascgroup.lt elektroninėje parduotuvėje.

  Su Duomenų valdytoju galite susisiekti šiais kontaktais: 

  Tel.: +(370) 606 19165
  El. paštas: info@ascgroup.lt
  Adresas: Mūšos g. 6d, 39105 Pasvalys, Lietuva
   

  Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?  

  Tikslas

  Duomenys Teisinis pagrindas Saugojimo laikas Kam galime perduoti?
  Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas Vardas, pavardė, gimimo data, kontaktinė informacija, susirašinėjimo turinys, kiti sutartyje esantys duomenys.  Teisėtas interesas vykdyti veiklą  10 metų po sutarties galiojimo pabaigos   -
  Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, el. pašto adresas.  Sutartis  10 metų po sutarties galiojimo pabaigos  Mokėjimo paslaugų teikėjai 
  Užsakymo pristatymas Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, siuntų savitarnos terminalo informacija, siuntos numeris.  Sutartis  10 metų po sutarties galiojimo pabaigos  Kurjerių tarnybos, pristatymo paslaugų teikėjai, paštas 
  Mokėjimo grąžinimas Vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, kiti rekvizitai  Sutartis, teisinė prievolė  10 metų po sutarties galiojimo pabaigos  Mokėjimo paslaugų teikėjai 
  Komunikacija su svetainės lankytojais Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas  Teisėtas interesas užtikrinti kokybę  1 metus po užklausos išsprendimo dienos  -
  Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškiai, kvietimai į renginius, panašių prekių ar paslaugų siūlymas) Vardas, Pavardė, el.paštas, tel.numeris Sutikimas 2 metus po sutikimo gavimo Naujienlaiškių siuntimo sprendimas
  Teisėtas interesas siūlyti panašias prekes/paslaugas klientams 2 metus po to, kai asmuo įsigijo prekių ar paslaugų

  Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis socialiniuose tinkluose?
  Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

  Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

  • „Facebook“ - Aukštaitijos šaudymo centras, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation
  Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis

  Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?
  Mes galime perduoti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
  Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums), taip pat ketinant perleisti bendrovės veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendrovę ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) veiklos ar jos dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.  

  Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

  Kokios yra Jūsų teisės?
  Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Duomenų valdytojo vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

  • Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
  • Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
  • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
  • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
  • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
  • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
  • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

  Kaip galite įgyvendinti savo teises?
  Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
  Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.
  Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

  Nusiskundimai
  Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt/).

  Atsakomybė
  Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

  Privatumo politika atnaujinta 2022 m. balandžio 20 d.