Medžioklės saugumo egzaminai

 • SAUGAUS ELGESIO MEDŽIOKLĖJE ŽINIŲ IR PRAKTINIŲ MEDŽIOJIMO ĮGŪDŽIŲ PATIKRINIMO EGZAMINAI

  Pagal atnaujintas medžioklės taisykles, saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių žyma galioja 3-ejus metus. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.7. papunktis sako, kad - draudžiama medžioti neturint žymos, įrašytos ne seniau kaip prieš 3 metus, medžiotojo biliete apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatus (šis reikalavimas netaikomas 3 metus nuo teisės medžioti suteikimo). (Asmenims, išlaikiusiems egzaminą iki 2020m. gegužės 12 d. – galioja 5 metus, po 2020m. gegužės 12 d. – 3 metus.) Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas atliekamas testuojant raštu ir atliekant praktinį įgūdžių patikrinimą šaudykloje.

  Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas atliekamas testuojant raštu. Testų klausimų programa ir turinys atitinka „Medžiotojų mokymų kursų ir stažuotės programos“ medžioklės saugumo ir pirmosios medicininės pagalbos temų turinį. Testą sudaro 10 klausimų: 9 klausimai iš saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų ir 1 klausimas iš saugaus elgesio medžioklėje (šaudymo schema). Testas yra išlaikytas, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 90 procentų klausimų. Neišlaikius testo, atlikti praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo šaudykloje neleidžiama.

  Praktinių medžiojimų įgūdžių patikrinimo egzaminai vyksta šaudykloje, po to kai egzaminuojamas medžiotojas išlaiko teorijos egzaminą. Praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas pagal Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl Medžioklės egzamino tvarkos ir programos ir Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“, nuostatas.

  Šaudymo egzaminas vyksta į vieną iš dviejų pratimų: šaudymas į taikinį - „bėgantis šernas“ (2 serijos po 5 šūvius) arba šaudymas į skriejančias lėkšteles (2 serijos po 15 šūvių). Egzaminas laikomas išlaikytu, jei šaudant iš 35 m (be atramos) į taikinį „bėgantis šernas“, nors vienoje serijoje pataikoma bent 3 kartus, o šaudant į lėkšteles – numušamos bent 5 lėkštelės, vienoje serijoje.

  KAINOS:

  • Teorijos egzamino kaina – 30 eurų.
  • Praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas (su savo ginklu ir šoviniais) – 10 eurų.

  Jei Jums baigėsi, ar greitai baigsis galioti žyma apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą, susisiekite su mumis telefonu – 8 624 24432.