Šaudymo centras

 • INDIVIDUALIOS-KOMANDINĖS KOMBINUOTO MEDŽIOKLINIO ŠAUDYMO VARŽYBOS
  PASVALIO MEDŽIOTOJŲ DRAUGIJOS TAURĖ 2024
       VARŽYBŲ NUOSTATAI


  VARŽYBŲ VIETA: "Aukštaitijos šaudymo centras‘‘, Trūliškio km., Pasvalio rajonas.

  VARŽYBŲ DATA IR LAIKAS: 2024 m. Birželio mėn. 01 dieną, 10.00 val.

  VARŽYBŲ ATIDARYMAS: Birželio mėn. 01 dieną, 9.30 val.

  REGISTRACIJA ir pasirašymas saugaus elgesio šaudykloje žurnale: 8.00 - 9.15 val.

  TRENIRUOTĖS: 2024 m. Gegužės mėn. 30 dieną nuo 12:00 iki 19:00 val.

  Compak sporting‘ Lėkštutės šaudymo aikštelėje rungtis: serija 7,5 eurai. Šaudymo į nejudančius taikinius : 5 eurai/1 val.+ taikiniai. Šaudymo į bėgantį šerną rungtis: 5 eurai/0,5 val.+ taikiniai.

  DALYVIŲ REGISTRACIJA IR INFORMACIJA: išankstinė registracija iki Gegužės mėn. 31 dienos 15.00 val. elektroniniu paštu info@ascgroup.lt

  Po varžybų jūsų lauks tradicinė loterija su vertingais mūsų rėmėjų prizais.
  Loterijoje dalyvauja visi varžybose užsiregistravę dalyviai.

  DALYVIAI ir STARTINIS MOKESTIS:

  INDIVIDUALIOS VARŽYBOS: 

  • Varžybose gali dalyvauti tik Pasvalio medžiotojų draugijos nariai, mokantys nario mokestį
  • Dalyviai privalo turėti galiojantį leidimą ginklui ir šaudyti ne mažesniu nei .222 Rem kalibru.
  • Po varžybų, pagal rezultatus, šauliai bus suskirstomi į M1 ir M2 grupes.
  • Dalyvavimas varžybose nemokamas. 

  KOMANDINĖS VARŽYBOS:

  • komandą sudaro 4 medžiotojų būrelio/klubo nariai, priklausantys Pasvalio medžiotojų draugijai.
  • Komandinei įskaitai sumuojami trys geriausi rezultatai.
  • Startinis mokestis - 20 eurų vienai komandai. Startinis mokestis sumokamas varžybų dieną, registracijos metu.

  Komandinėse varžybose galės dalyvauti tik išankstinėje registracijoje užsiregistravę dalyviai. Varžybų dieną komandų sudarinėti nebus galima !!!!! 

  Starto protokolas bus paskelbtas varžybų dieną.

  ŠAUDYMO EILIŠKUMAS: dalyvių starto laikas ir šaudymo rungčių eiliškumas nustatomas burtų keliu. Savo starto laiką dalyviai turi sekti starto protokole. Pavardėmis į ugnies liniją dalyviai nebus kviečiami.

  RUNGTYS:

  1. šaudymas lygiavamzdžiu šautuvu;

  1.1 Compak sporting'o rungtis 1x25 ir šaudymo tranšėjinėje aikštelėje rungtis 1x25
  Šaudymo tvarka: lėkštučių skaičius - 25. Šaudymo vietų skaičius - 5. Laiko limitas - 25 minutės. Į šaudymo aikštelę, pagal ištrauktus burtus, kviečiami šeši šauliai.

  Rezultatų skaičiavimas: už kiekvieną numuštą lėkštutę dalyviui skiriami šeši taškai. Maksimalus surinktų taškų skaičius - 150 tšk.
  Jeigu šaudymo lygiavamzdžiu šautuvu rungtyje pirmas tris vietas užėmę dalyviai surenka vienodai taškų, skiriamas „persišaudymas“ iki pirmo nepataikymo Compak sporting’o aikštelėje.

  2. šaudymas graižtviniu šautuvu;

  2.1 šaudymas 100 metrų atstumu į du nejudančius taikinius. Po 5 šūvius į taikinį per 10 minučių. Jei šaunama po laiko, didžiausi taškai nubraukiami. Šoviniai prieš rungties pradžią padedami į dėžutes prie šaudymo angų. Maksimalus surinktų taškų skaičius - 100 tšk.

  • šaudymas stovint į taikinį " stirninas ", su atrama į lazdelę.         
  • šaudymas į taikinį „šernas“ stovint be atramos.

  2.2 šaudymas 50 m atstumu į taikinį “ bėgantis šernas “. 5 šūviai per 2 minutes.
  Maksimalus surinktų taškų skaičius šaudant į “bėgantį šerną” - 50 tšk.

  Maksimalus surinktų taškų skaičius šaudymo graižtviniu šautuvu rungtyje - 150 tšk.
  Jeigu šaudymo graižtviniu šautuvu rungtyje pirmas tris vietas užėmę dalyviai surenka vienodai taškų, laimi dalyvis surinkęs daugiau dešimtukų, devintukų ir t.t. Jei ir tada nugalėtojo negalima išaiškinti , skiriamas persišaudymas į taikinį “bėgantis šernas”.

  REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS:

  Laimi dalyvis surinkęs daugiausia taškų susumavus abiejų rungčių rezultatus. Maksimalus surinktų taškų skaičius - 300 tšk.

  Komandinei įskaitai sumuojami trys geriausi rezultatai.

  APDOVANOJIMAI

  INDIVIDUALI ĮSKAITA:

  Medžiotojai šaudantys M1

  • I vieta šaudymo lygiavamzdžiu šautuvu rungtyje: medalis ir diplomas
  • II vieta šaudymo lygiavamzdžiu šautuvu rungtyje: medalis ir diplomas
  • III vieta šaudymo lygiavamzdžiu šautuvu rungtyje: medalis ir diplomas
  • I vieta šaudymo graižtviniu šautuvu rungtyje: medalis ir diplomas
  • II vieta šaudymo graižtviniu šautuvu rungtyje: medalis ir diplomas
  • III vieta šaudymo graižtviniu šautuvu rungtyje: medalis ir diplomas
  • I vieta bendroje individualioje įskaitoje: medalis, taurė, diplomas
  • II vieta bendroje individualioje įskaitoje: medalis, taurė, diplomas
  • III vieta bendroje individualioje įskaitoje: medalis, taurė, diplomas

  Medžiotojai pradedantys M2

  • I vieta šaudymo lygiavamzdžiu šautuvu rungtyje: medalis ir diplomas.
  • II vieta šaudymo lygiavamzdžiu šautuvu rungtyje: medalis ir diplomas
  • III vieta šaudymo lygiavamzdžiu šautuvu rungtyje: medalis ir diplomas
  • I vieta šaudymo graižtviniu šautuvu rungtyje: medalis ir diplomas
  • II vieta šaudymo graižtviniu šautuvu rungtyje: medalis ir diplomas
  • III vieta šaudymo graižtviniu šautuvu rungtyje: medalis ir diplomas
  • I vieta bendroje individualioje įskaitoje: medalis, taurė, diplomas
  • II vieta bendroje individualioje įskaitoje: medalis, taurė, diplomas
  • III vieta bendroje individualioje įskaitoje: medalis, taurė, diplomas

  KOMANDINĖ ĮSKAITA:

  • I vieta: Pereinamoji taurė, taurė, medaliai
  • II vieta: taurė, medaliai 
  • III vieta: taurė, medaliai 
    

  SAUGUMO IR BENDROS TAISYKLĖS:

  Prieš varžybas dalyviai susipažįsta su saugaus elgesio šaudykloje reikalavimais ir pasirašo saugaus elgesio instruktavimo žurnale.
  Varžybose bus vadovaujamasi F.I.T.A.S.C patvirtintomis kombinuoto medžioklinio šaudymo varžybų taisyklėmis.
  Esant būtinybei varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus.
  Varžybų organizatoriai Pasvalio MŽD vaišins sriuba.

  Iškilus neaiškumams rašyti: info@ascgroup.lt arba skambinti 8 624 24432 (Rolandas)